Financieel Bewust Ondernemen

Nellie van den Berg
06 428 828 30
contact@nellievandenberg.nl

Vanuit mijn inzicht in de boekhouding vanuit een accountancy achtergrond, én in persoonlijke processen, gebaseerd op het bewust zelf doorleven ervan, kan ik een unieke bijdrage leveren aan nieuwe en bestaande initiatieven van woon-werk- gemeenschappen en nieuwe vormen van ondernemen.

Mijn diensten bestaan uit:
* adviseren en meehelpen bij het opzetten of efficiënter inrichten van de boekhouding
* opleiden in het voeren van de boekhouding
* opstellen van de jaarrekening
* ondersteunen bij het indienen van belastingaangiften
* spiegelen wat de boekhouding laat zien over de organisatie
* meedenken over passende organisatievormen

Mijn kwaliteit ligt naast het opstellen van de cijfers in het ‘lezen’ ervan; cijfers vertellen een verhaal.
Ik kijk mee of het verhaal in overeenstemming is met de visie, met wat je werkelijk wil doen, met wie jullie zijn en stel hier vragen over.
Dit geeft helderheid en inzicht en maakt de aspecten en processen die niet congruent zijn zichtbaar, waarna jullie bewustere organisatorische, persoonlijke en/of financiële keuzes kunnen maken.

Door mijn intuïtie te volgen ging ik wonen in drie woon-, werkgemeenschappen en daar is mijn passie voor nieuwe manieren van samenleven en werken ontstaan. Nieuwe manieren gebaseerd op het leven vanuit je hart in verbinding met anderen en samenwerkend vanuit gelijkwaardigheid en afstemming op het geheel.
Op deze plekken heb ik met mijn boekhoudkundige kennis vanuit een accountancy achtergrond veel kunnen toevoegen. Naast het praktisch helpen met het inrichten van de administratie en het opstellen van de jaarrekening ook door de combinatie met bewustwordingsvragen.
Op deze manier is mijn huidige werk ontstaan.
Ik word er blij van dit te doen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een mooiere wereld.

Graag werk ik dus mee met jullie woongemeenschap of onderneming!

Voor meer informatie:
06 428 828 30
contact@nellievandenberg.nl
Meer over mij kun je vinden op: LinkedIn profiel